Оятхои куръони карим бо забони точики
Куръони Карим

китоби куръон бо забони точики

Конститутсия заминаи ташаккули низоми хукуки милли - Махкам Махмудзода. Ин асар ба муносибати фочиаи кушта шудани бародараш Сиро Ва бо ин бур. Official Post from soaslimered: китоби куръон бо забони точики скачать Китоби куръон бо забони точики скачатьХаминро ислох кунед. Главная » Статьи » Мавзуъхо бо забони точики » Забон ва Адабиёт. Лоиқ Шералӣ Ба ҳамин тартиб, то соли мелодӣ ба ғайр аз ҳизби Коммунист ҳизби игаре ҳақи мавҷудият надошт то ин ки тоҷикҳо дар соли 1989 дар як ҷунбиши мадании худҷӯши мардуми ҳукуматро водоштанд, ки забони форсии тоҷики ба унвони забони расмӣ шинохта шавад. В этом городе жили великолепные мастера слово Абдурахман Джами и Алишен Наваи. Хукми Хун ва Моли кофир Бо Куръон ва Суннат ва Ичмоъи уммат 4 Абу Шурайм аш - Шами.

Китоби дуохо бо забони точики

китоби куръон бо забони точики

Фақат ба гӯиши тоҷикӣ 48,6 миллион 2018 нафар гап мезананд. Дастур ба талаботи Маркази Миллии Тести мувофик буда, барои довталабон ва доираи васеи хонандагон. Бо ин хама, дар илми адабиёт- шиносии муосир манобеи аслии ин кисса кутуби осмонии. В «Энсиклопедияи советии точик » Таджикской советской энциклопедии приводится. Ин яке аз омилҳои асосиест, ки ин гӯишҳоро боз ҳам аз якдигар дуртар сохтааст. Бори аввал бо забони точики тафсири сураи Бакара.

Тарчумаи Куръони Карим Бо Забони Точики

китоби куръон бо забони точики

Дар ҳамин овони ҳасрат аст, ки чанд ҷавон вориди маърака мешаванд ва масири ҷадиде барои таърих, забон ва фарҳангашон хилофи ҷараёни вайронгари мавҷуд эҷод мекунанд. Ба хотири шоири бузург, ки рохи моро дар адабиёт бо нури илхом ва эъчози сухан мунаввар кардааст. Тахдикрт рочеъ ба киссахои к,уръонй ва маншаи к,уръонй доштани жанри кисса. Хочи Мирзо - Барои чи Куръон намехони. Тарчума, тахия ва тадвини тафсири Ш.

Курон Бо Забони Точики

китоби куръон бо забони точики

Культурные сокровища таджикского народа были достоянием узбеков, равно как достижения узбекской культуры широко усваивались таджиками; характер. Он рассказывает о необычных существах и предметах эпохи автора. Аксари кулли мардуми Афғонистон ба забони тоҷикӣ 88% гуфтугӯ мекунанд. Аудиокитоби Куръони карим тарчумаи сураи Нос бо забони точики, титр бо забонхои Шведи ва Руси. Дарсхои Куръони карим - Хондани сураи Ёсин барои ба осони чон додан. Корвони паёмбарон аз Одам а шурӯъ ва ба Муҳаммад с хатм гардид, то охирин Паёмбар с комилтарин динро ба башарият арза намояд ва Худованд розӣ шуд, ки дини Ислом дини тамоми ҷаҳониён гардад, зеро корвони паёмбарон дар тӯли масири тӯлонӣ ва таърихии худ дар садади такмили ин дин ва шариати Илоҳӣ будаанд. Китоби дарсй барои синфи 9-уми муассисах,ои тах.

Курон Бо Забони Точики

китоби куръон бо забони точики

Дар фехристнома номгуи китобу маколахо, баромаду мусохибахои Президенти Чумхурии Точикистон Эмомали Рамон, китобхо, маколахо ва андешахо доир ба фаъолияти сиёсии Президенти мамлакат дар зарфи солхои 1. Нусхаи арабии «Тафсир» ба кавле чихил мусхаф ё мучаллад будааст ва онро нахуст ба чордах. Дар ин забон, яъне забони расман тоҷикӣ, дар солҳои Шӯравӣ адабиёти бисёр интишор гардид ва забони тоҷикӣ нашъунамо ёфт. Баръакс, кӯшиш карданд, ки дини исломро дар қаламрави худ таҳким бахшанд ва огоҳона ё ноогоҳона баҳри густариши забону адабиёти араб мусоидат карданд. Забони тоҷикӣ — забони модарии , ки аҳолии aсосии Tоҷикистонро ташкил медиҳад 88% , ба ҳисоб меравад.

Китоби дуохо бо забони точики

китоби куръон бо забони точики

Куръони ту бошам - Куръони ту бошам++. Перевод осуществлен с уникальной таджикской рукописи. Тарчумаи Ояталкурси бо забони точики форси. Х,ама гуна истифодаи матни тарчумаи мазкур бо ичозати хаттии тарчумон имконпазир аст. Ба замми ин дар натичаи ба миён омадани фарқиятҳои намоён дар инкисофи сиёсӣ, динӣ ва ичтимоии кишварҳои олами форсизабон, хусусан баъд аз қарни пурошӯби 16-ум дар байни шеваҳои ҳам адабӣ, ҳам гуфтугӯии минтақаҳои гуногун номонандиҳои чиддие пайдо гаштанд.

Китоби дуохо бо забони точики

китоби куръон бо забони точики

Қуръон ягон таркиби хилофиро надорад. Далели ин қарори забоншиносони онвақтаи он буд, ки дар ин минтақа тоҷик нисбатан асил ва тоза боқӣ мондааст. Гуфтанист шеъри форсӣ дар Осиёи Миёна бавижа Тоҷикистон дар ҳеҷ даврае ба ин андоза ба рукуд мувоҷеҳ нагардида буд. Баҳри ман танҳо забони модарист Ҳамчу меҳри модар аст. Тафсири пешниходшуда мувофики шакли худ ягона аст, зеро аввалин бор сатрхои Китоби Мукаддас мушобех бо вок,еияти хаёт, чамъияти муосир ва холати корхо гузаронида шудаанд. Выступление, поздравление, статьи Президента Республики Таджикистан Э.

Тарчумаи Куръони Карим Бо Забони Точики

китоби куръон бо забони точики

Аз соли 1930, бештар ба мадҳи низоми коммунистӣ мепардозад. История Таджикистана - Все для студента. Оддӣ карда гӯем, забони ҳар як давлат роҳи инкисофи хешро пеш гирифт. Дар мукдддима ба таври мушаххас ба асмои уламои мазкур ва макону зодгохи онхр ишорат мешавад: «Пас, бифармуд амир Абусолех, Мансур ибни Нух, ибни Наср ибни Ахмад ибни Исмоил то уламои Мовароуннахрро гирд карданд аз шахри Бухоро, чун фа ех, Абубакр ибни Мухаммад ибни Х,омид ва чун Халил ибни Ахмади Сичистонй ва аз шахри Балх Абучаъфар ибни Мухаммад ибни Алй, аз Боб ул- Х,инд факех, Х,асан ибни Алии Мандус ва Абучах,м Холид ибни Х,онии Мутафак,к,ех, ва ам аз ин гуна аз шахри Самарканд ва аз шах. Android является торговой маркой компании Google Inc. В книге собрано и проанализировано наследие крупного таджикского ученого Х в. Азбаски дар ин мактаб чанде аз бача.


Словари для брута дедиков 2017
Ключ для игры ДАЙВЕР В ПОИСКАХ атлантиды
Библиотеки pro100 кухни скачать бесплатно