Сайре дар 'Гулистон'
Rudaki.Tj

калила ва димна бо забони точики

Аммо ба ин нукта мехоҳам таъкид кунам, ки ба назари ман, ин амр, яъне бознависии матн ба забони қарни дигар, ки ба наҳве тарҷумааш ҳам метавон хонд, барои на ҳамаи осори бадеъӣ ҷоиз аст, бахусус, бознависии матни шоҳасаре чун 'Гулистон', ки на камтар аз муҳтавою мундариҷа фасоҳату балоғаташ низ мӯҷиби интишор ва шуҳраташ будааст. Равшан кардани ин нукта муҳим аст, ки Хуросон — дар мавриди таъйини зодгоҳи забони дарӣ — сарзаминест, ки онро дар таърих Хуросони бузург ё Хуросони бостон меноманду шаҳрҳое, ба монанди Бухоро, Самарқанд, Балх, Ҳирот, Нишопур, Марв, аз зумраи вилоятҳои бузурги он будаанд, ки хоки Тоҷикистон ва Афғонистони кунунӣ, бахшҳои шарқии Эрони имрӯз, саҳрои Туркманистон то канораҳои рӯди Ҷайҳунро дар бар мегирифтааст. Мактаби тасаввуфи ҳиндуэронӣ, ки аз тариқи ҳавзаи форсизабонон ба Осиёи ғарбӣ ва ҳатто ба шимоли Африқо нашр ёфтааст, бештар китобҳо ва матнҳои худро ба наср ё шеъри тоҷикӣ навиштааст ва забони тасаввуф дар нимҷазираи Ҳинд ва ҳатто дар миёни туркон ҳамвора тоҷикӣ будааст. Ба чашми дилат диди бояд ҷаҳон, Ки чашми сари ту набинад ниҳон! Таҳлили достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Ҳозиқ. Аз ин сабаб, онхо факат болои гулу шукуфахои тоза нишаста, гардхои онро мехуранд. Ба назари бисёре аз пажӯҳишгарон ва ховаршиносон, забони порсии дарӣ аз сарзаминҳои Хуросон ва Фарорӯд бархоста ва дар ҳамин ҳавза парварда шуда ва бисёре аз шаҳрҳои он, аз ҷумла Бухорову Балх, Самарқанду Ғазна, Ҳироту Нишопур, аз дергоҳе маркази илму адаб будаанд. Рузи дароз онхо дар дашту кухсор чонварону хайвонотро сайд намуданд.


Ҳаёт ва осори устод Рўдакӣ

калила ва димна бо забони точики

Бас сабуксорӣ, на бад донӣ, на нек! Китоби намоз бо забони точики Нажмите на кнопку ниже и докажите, что вы человек, а не робот. Ва бо сухани профессор Аббос Замонов «ҳаққу ҳуқуқи шогирдони мусулмонро бо ғайрати тамом муҳофиза намуд». Хештандор боше бе пархош, Ҳеҷ касро мабош ошиқи ғош! Переводи русси точики точики русси. Иброҳими Бухороӣ китоби хешро «Донишномаи Қадархон» номгузорӣ кардааст. Маснавии баҳри хафиф Нест фикре ба ғайри ёр маро, Ишқ шуд дар ҷаҳон фаёр маро. Шореҳони Эрони муъосир низ дар ин амр мустасно нестанд ва ин аслро муроъот кардаанд. Бунанӣ буд, май биёр акнун, Ратл пур кун, магӯй беш сухан! Fафлат манамоед зи омӯзиши мо, Мо модари ояндаи тоҷиконем.

ТАЪРИХИ ПАИДОИШИ ИБОРАИ “ТОЧИКОН” ВА МАЪНИИ ОН

калила ва димна бо забони точики

Яке зарби гӯпол вақти набард, Дарорад сари ҳамнабардон ба гард Зи ҳар хошае хештан парварад, Ки ҷуз хош вайро чӣ андар х в арад? Бино бар ин, адабиёти форсӣ муштарак аст, чи афғон, чи тоҷик, чи эронӣ, ҳатто ҳиндустониҳои мусалмон ҳақ доранд бигӯянд: адабиёти мост! Ба истиноди тазкираи «Лубоб-ул-албоб», Авфии Самарқандӣ нақл кардааст, ки аз шоирони замони Салҷуқиён 68 тани онҳо дар Хуросон ва Фарорӯди Ому ва танҳо 16 суханвар дар вилоятҳои ғарбии Эрон ба дунё омадаанд. Аммо мо худ шоҳид ва гувоҳем, ки дар замони шӯравӣ дар ин хитта аз густараи ҷуғрофиёии форсизабонон - Тоҷикистон, на фақат суннати шарҳнависӣ қатъ шуд, балки ба таҳийя ва чопу нашри шарҳҳои гузашта низ таваҷҷуҳ намешуд. Эти исследования являются вкладом археологии в разрешение вопроса о древнейшем населении Таджикистана, о предках таджикского. Номи касбу µунар: куфшона — бофанда; бахравон — ч´пон. Ситоиш ва тарғиби д¢стӣ дар «Калила ва Димна» мақоми сазовор дорад. Дар андак муддате хидматгорон сандукхои бисёре пайдо карда, пеши шох оварданд. Инъикоси вазъи замон дар қасоиди Сайфи Фарғонӣ.


ТОҶИКӢ, ФОРСӢ ВА ДАРӢ: ҲАР КАДОМ БА РОҲИ ХУД? » Ориён

калила ва димна бо забони точики

Перевод осуществлен во времен правление Акбар- шаха. Пас биавборид ишонро ҳама, Нешубонро ҳишт зинда, не рама. Барахман Бидпой уро бо мехрубони кабул намуд, сабаби ранчи кадам пурсид. Дар ин гуна маворид оқои Шакурзода худ низ маҷбур шудааст дар ҳилолайн калимаву таркибҳои худи шореҳонро шарҳ бидиҳад. Имрӯз медонем, ки гӯиши модарии Саъдиву Ҳофиз низ ин забони дарӣ набуда, балки ин забон забони адабии эшон будааст. Ба дашт ар б шамшер бигзорадам, Аз он беҳ, ки моҳӣ биавборадам. Ҳар яки ин забонҳо ба ҷузъ умумияти вазифа - воситаи мубодилаи афкор будан, дар назди мутахассисон вазифаҳои мушаххас мегузорад.


Зеҳнӣ: Забон ва адабиёти форсӣ муштарак аст!

калила ва димна бо забони точики

Ҳам ба ҳар гаҳ дӯстӣ ҷӯям-ш ман. Асхоби кахф бо забони форси иборат аз 12 кисми, 26. Мазмуни ғоявии адабиёти асрҳои 11-12. Мисол: Бирав, зи та¿рибаи р´згор баµра бигир, Ки баµри дафъи µаводис туро ба кор ояд. Табар азбаски зад ба душмани кӯс, Сурх шуд ҳамчун лолакои хурӯс. Ба ақидаи устод Рўдакӣ, барои пеш рафтани инсон ду чиз аз ҳама заруртар аст: омўхтани таҷрибаи зиндагӣ ва ба даст даровардани илму дониш.


Сайре дар 'Гулистон'

калила ва димна бо забони точики

Киштие бар обу каштибон-ш бод, Рафтан андар водие, яксон ниҳод. Хуросон хати арабиро ба хушӣ қабул накард ва муддати наздик ба ҳазор сол осори зиёде ба хати паҳлавӣ, портӣ, суғдӣ ва хоразмӣ иншо мешуд. Ранг ҳама хому чунон печутоб, Мунтазирам, то чи барояд зи об! Токи зар, бинӣ, шуда динор гумм, Пар ниёни сабзи ӯ зангоргум Гуфт: «фардо наштар орам пеши ту, Худ биёҳанҷам ситем аз реши ту». Қатрони Табрезӣ дар таркиббанде бар донистани забони форсӣ фахр мекунад ва месарояд: «Ки маро бар шеъргӯёни ҷаҳон фахр омадӣ», «Ман дар шеъри дарӣ бар шоирон нигоштаме». Назарияи умумии омор - Зарипов Э. Синголида дар ҷанг монанди ғӯч, Табар бурда бар сар чу тоиҷи хурӯч Тани хингбед гар чи бошад сапед, Батаррию нармӣ набошад чу бед.

Rudaki.Tj

калила ва димна бо забони точики

Все изложенные материалы основаны на сведениях достоверных письменных источников, а также народных легенд и сказаний. Ҷавонӣ гусасту чиразабонӣ, Табъам гирифт низ гаронӣ. Вазиров ва дигарон доир ба ва. Агар фарзанди занбуре аз занбурхонаи дигар ба хонаи онхо даромадани шавад, онро манъ мекунанд, агар гуш накунад, уро низ ба катл мерасонанд. Ман, ки аз давлати дунё даст кашидаам, мехохам, ки ин ганчро ту бибари ва сарфи давлати худ бисози. Бо ин барои пажӯҳишгарони дигар роҳро ҳамвор месозад.

Китоби намоз бо забони точики

калила ва димна бо забони точики

Ончи ин гурӯҳ бо забони форсӣ кардаанд, таҳмили навъе завқу салиқа ва ъодат аст, ки чандсад сол аст гиребони забони нивишториро гирифта ва асарҳои вайронгари бисёр бар он ниҳодааст. Чунки моланда ба ӯ густоҳ шуд, Дар дурустӣ омаду дарвох шуд. Китоби дарсии фанни «Таърихи халки точик» барои ихтисосхои гайритаърихи тахсилоти олии касбии Чумхурии Точикистон дар асоси барномаи ин фан, ки бо карори мушовараи Вазорати Маорифи чумхури аз 3. Бино бар ин, нарму мулоим гап мезананд. Обучение совершению намаза для девушки, по ханафитскому мазхабу. Мисол: …андар вай дувисту шаст деµест. Нақиеваро боз ҳам пуратару равшантар мебинему мехонем: Аз ду зулфат бӯи ҷон ояд ҳаме, Анбар аз зулфат аён ояд ҳаме.

Ҳаёт ва осори устод Рўдакӣ

калила ва димна бо забони точики

В нем коротко рассказывается про истории городов Самарканда, Хужданда, Бухары, Мерва и т. Хат роҳи дурударози тараққии худро гузашта, то ба ин шакл омада расидааст. Буховсев «Физика» Физика барои синфи. Чунки занро дид луч, кард умтулам, Ҳамчу оҳан гашту надод эч хам. Мисол: В-ар печу хамаш зи якдигар бикшоянд, Доман-доман мушки тароз андозад. Мусанниф дар амри тафсиру маънидоди ҳикоёт низ беҳтарин шарҳҳои навини 'Гулистон', мутаъаллиқ ба қалами донишмандони маъруфи муъосири Эрон — Ғуломҳусейни Юсуфӣ, Халили Хатиби Раҳбар, Баҳоуддини Хуррамшоҳӣ, Муҳаммади Хазоилиро мабнои кори худ қарор дода ва афзун бар онҳо, аз шарҳи 'Бӯстон'-и Муҳаммади Хазоилӣ, шарҳи 'Маснавӣ'-и Карими Замонӣ, луғатномаҳо, кутуби дигари мазҳабӣ ва адабӣ бамаврид истифода кардааст. Донишманди зиёда пухтакори озарӣ Б.


Найти дп вконтакте
Скачать трейнер для властелин колец битва за средиземье 1
Cnc usb controller software crack